Perancangan Sistem Pakar Untuk Mendiagnosa Penyakit Mata Pada Manusia

Nama MahasiswaKOMANG A.NUSANTARA ARBAWA
ProdiS1-SISTEM KOMPUTER
Angkatan2003
Tgl Masuk2008-12-05 00:00:00.000
Pembimbing 1GDE SASTRAWANGSA, ST., MT
Pembimbing 2Dr.MUHAMMAD RUSLI., MT
AbstrakDalam Era Teknologi Dan Komputerisasi Seperti Sekarang Ini,Banyak Orang Yg Telah Memanfaatkan Teknoologi Komputer Sebagai Alat Untuk Mempermudah Pekerjaan Yg Dapat Mereka Lakukan.Kata Kunci : Sistem Pakar,Diagnosa Penyakit Mata